logo Biuletynu Elbląga  
 Forum » Odpowiedz » Szukaj » Statystyki » Strona główna Biuletynu Elbląga
Forum ogólne www.biuletynelblaga.pl - forum Elbląga / Forum ogólne /

Mieszkanie w Elblagu za 63tys zl

 
dzianina
Użytkownik
#1 » Posted: 29 Paź 2012 12:31
Odpowiedz 
Szczegóły licytacji
Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Elblągu
Władysław Kubryń

Kancelaria Komornicza, 12 Lutego 6, Elbląg, 82-300 Elbląg
tel. (055) 2353010 / fax. (055) 2327174

Sygnatura: KM 1167/08OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Władysław Kubryń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-11-2012 o godz. 08:40 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Płk. Dąbka 8/12, 82-300 Elbląg, pokój 128, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Maria, Jolanta Kwiatkowska, położonego przy Wyspiańskiego 35/11, 82-300 Elbląg, dla którego Sąd Rejonowy W Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00059315/2.

Suma oszacowania wynosi 85 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 520,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Deutsche Bank PBC S.A. 73 19101048 2259 1911 4006 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: Płk. Dąbka 8, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
Twoja wypowiedź
Styl pogrubiony  Styl pochylony  Obraz Łącza  URL Łącza 


Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą tutaj pisać. Zaloguj się przed napisaniem wiadomości albo najpierw załóż konto w portalu.
 
Czas ładowania strony (sek.): 0.014 | Wygenerowane przez miniBB® | jrobin.net - projektowanie stron internetowych