Szukaj instytucji

Szpitale

Szkoły podstawowe

Urzędy

Sądy

Przedszkola

Gimnazja

Ponadgimnazjalne

Straż ...

Przedszkole Nr 24

NASZA WIZJA

 • Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiągnięcie sukcesu.
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska, wspomaganie rozwoju dziecka.
 • Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
 • Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych,rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi.
 • Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania.
 • Rodzice są współautorami życia przedszkola.
MISJA PRZEDSZKOLA
 • Zapewnia dzieciom opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
 • Tworzy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami.
 • Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.
 • Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
 • Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

Oferujemy Waszemu dziecku:

 • Wykwakifikowaną kadrę pedagogiczną i przyjazny personel
 • Przestrzenne, funkcjonalne i estetycznie urządzone sale zajęć, bogato wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne
 • Salę gimnastyczna i plac zabaw wyposażony w sprzęt sportowy
 • bezpośredni kontakt ze sztuką i przyroda

Absolwenci naszego przedszkola są:
 • Jednostkami twórczymi
 • Potrafią szanować siebie i innych
 • Mają ukształtowane poczucie własnej wartości
 • Bardzo dobrze przygotowani do następnego etapu edukacji

Adres

ul. Jana Brzechwy 5, 82-300 Elbląg

Godziny otwarcia

Poniedziałek-piątek
Od godziny 5.30 do godziny 16.30

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 24

Tel. 55-232-23-23
e-mail:

Nauka Jazdy OSCAR jrwebdesign.jpg Elbląska Strona Rowerowa PAWOSS.jpg AUTO KOMIS PW OSCAR