Szukaj instytucji

Szpitale

Szkoły podstawowe

Urzędy

Sądy

Przedszkola

Gimnazja

Ponadgimnazjalne

Straż ...

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych powołany dla spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądu Okręgowego w Elblągu. Wydział sprawuje wymiar sprawiedliwości i wykonuje zadania:
• z zakresu ochrony prawnej w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
• rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wydanych przez sady rejonowe tut. okręgu,
• rozpoznaje spory zbiorowe pracowników z pracodawcą lub pracodawcami na podstawie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
• rozpoznaje skargi o naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.
• prowadzi sprawy z zakresu ewidencji należności sądowych w sprawach rozpoznawanych przez ten wydział.

Adres

ul Pułaskiego 1 82-300 Elbląg

zobacz mapę...

Godziny otwarcia

Godziny przyjęć interesantów :
poniedziałek 8.00 - 18.00
wtorek 8.00 - 14.30
środa 8.00 - 14.30
czwartek 8.00 - 14.30
piątek 8.00 - 14.30

Dane kontaktowe

Przewodnicząca Wydziału -
pokój nr 2

Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału interesanci mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu Wydziału.
Kierownik Sekretariatu -
pokój nr 5, tel. 055 611 21 80 / fax 0 55 611 21 99

Mapa:

Trasa dojazdu:

Pokaż jak dotrzeć

z

do

Nauka Jazdy OSCAR jrwebdesign.jpg Elbląska Strona Rowerowa PAWOSS.jpg AUTO KOMIS PW OSCAR