Szukaj instytucji

Szpitale

Szkoły podstawowe

Urzędy

Sądy

Przedszkola

Gimnazja

Ponadgimnazjalne

Straż ...

Szkoła Podstawowa Nr 19

Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu jest publiczną placówką oświatową świadczącą usługi uczniom, rodzicom i środowisku.
Szkoła uznaje za swoje zadanie kształcenie uczniów, wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, a w szczególności do zdobywania wiedzy. Harmonijnie realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą dąży do wprowadzenia młodych ludzi w różnorodne dziedziny życia i nauki, a także zapewnia możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, rozrywki i odpoczynku. Szkoła podejmuje starania o zapewnienie oferty edukacyjnej zawierającej m.in. treści ujęte w atrakcyjne i wartościowe formy dydaktyczne. Przyjmuje szczególną odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb dzieci, za wprowadzenie ich do życia w społeczeństwie i kulturze polskiej. Dąży do przygotowania ucznia do samodzielnego myślenia i działania we współczesnym świecie.
Nauczyciele Szkoły w realizowanych programach odwołują się zarówno do życia współczesnego, jak i tradycji. Szkoła stosuje i rozwija nowe techniki edukacji, wykorzystując zarówno sprawdzone, jak i nowe metody, techniki społeczne i środki multimedialne, dba o wysoki poziom techniczny swojej działalności.

Adres

ul. Urocza 4, 82-300 Elbląg

zobacz mapę...

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa Nr 19
im. Boh. Westerplatte

Tel 55-642-46-55

Adres WWW

ssp19elblag.hg.pl

Mapa:

Trasa dojazdu:

Pokaż jak dotrzeć

z

do

Nauka Jazdy OSCAR jrwebdesign.jpg Elbląska Strona Rowerowa PAWOSS.jpg AUTO KOMIS PW OSCAR