Szukaj instytucji

Szpitale

Szkoły podstawowe

Urzędy

Sądy

Przedszkola

Gimnazja

Ponadgimnazjalne

Straż ...

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Sanepid Elbląg

Organem Założycielskim Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Podstawa prawna działalności i kompetencjach zawarta jest w:

1) art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (teks jednolity: Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).
2) ustawa z 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (teks jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.).
3) zarządzenie MZ z dnia 29.02.2002 r. w sprawie nadania Statusu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz powiatowym stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym położonym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. MZ Nr. 11, poz. 64 z póź. zm.) - załącznik Nr 5.
4) Rozporządzenie MZ z dnia 09.09.2001 r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1342 z późn. zm.).

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Elblągu oraz Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jest mgr inż. Marek Jarosz - specjalista z zakresu higieny i epidemiologii.

SKARGI I WNIOSKI: Skargi i wnioski do Dyrektora Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej można składać codziennie w godzinach urzędowania , bezpośrednio na piśmie, drogą elektroniczną (mail) lub osobiście do protokołu.
W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przyjmuje w każdą środę w godzinach 10.00 - 12.00 oraz od 15.00 do 15.30 .

SKARGI I WNIOSKI kierowane do DYREKTORA PSSE w Elblągu przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.00 . Skargi i wnioski przyjmuje oraz udziela informacji Pani Zofia GERKA (Sekretariat pokój nr 2.)

Interwencje obywatelskie dotyczące naruszenia prawa w granicach kompetencji Państwowej Inspeksji Sanitarnej ( np: - niewłaściwa jakość zdrowotna żywności i przedmiotów użytku; -niewłaściwa jakość usług; -niewłaściwa jakość wody pitnej; -złe warunki środowiska ze względów zdrowotnych; itp.) przyjmuje codziennie na piśmie, drogą elektroniczną (mail), faxem, telefonicznie bądź ustnie osobiście do protokołu pracownik sekretariatu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ( III piętro pokój 2)

Adres

ul. Królewiecka 195 82-300 Elbląg

zobacz mapę...

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek w godzinach 7.25 - 15.00

Dane kontaktowe

tel. 55 232-32-60
tel./fax 55 232-74-31

Adres WWW

www.psseelblag.ornet.pl

Galeria

logo_sanepid

Mapa:

Trasa dojazdu:

Pokaż jak dotrzeć

z

do

Nauka Jazdy OSCAR jrwebdesign.jpg Elbląska Strona Rowerowa PAWOSS.jpg AUTO KOMIS PW OSCAR