REGULAMIN KATALOGU FIRM I OGŁOSZEŃ

I. WSTĘP

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu Biuletyn Elbląga zwanym dalej BE (katalog firm i ogłoszenia) - znajdującego się pod adresem internetowym www.biuletynelblaga.pl (www.B.E.pl) oraz zasady zamieszczania przez użytkowników informacji o prowadzonej działalności oraz zamieszczania ogłoszeń.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

Serwis Biuletyn Elbląga - został stworzony z myślą o użytkownikach Internetu zwłaszcza z terenu byłego województwa elbląskiego. Katalog Firm w serwisie Biuletyn Elbląga jest internetową bazą danych, w którym prezentowane są firmy - serwis umożliwia dokonanie prezentacji internetowej, a sam Katalog Firm jest rzetelnym przewodnikiem po firmach w regionie. Jego zadaniem jest pomóc promować firmy, ich usługi i produkty wśród potencjalnych kontrahentów i klientów. Katalog Firm - jest regionalnym internetowym serwisem prezentacji ofert firm, usług i prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczonym dla wszystkich użytkowników, potencjalnych klientów zainteresowanych ofertą danej firmy. Ogłoszenia – są integralną częścią serwisu BE pozwalającą na zamieszczenie darmowych lub promowanych ofert ogłoszeń drobnych np. oferty kupna sprzedaży towarów i usług.
Klient / Użytkownik - osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
Użytkownik wypełniając formularz oświadcza, że:

III. ZASADY UŻYTKOWANIA SERWISU

 1. Każdy Użytkownik może dokonać wpisu do katalogu bądź dodać ogłoszenie wypełniając formularz zgłaszając swoją firmę, produkt czy usługę poprzedzając darmową rejestracją serwisie BE.
 2. W katalogu dodawanie wpisów jest płatne.
 3. W katalogu dodawanie ogłoszeń jest darmowe oraz płatne.
 4. Wpisy, reklamy, ogłoszenia będą wyświetlane przez okres wybrany podczas zamówienia.
 5. Wypełniając formularz każdy Użytkownik powinien wprowadzić adres e-mail, hasło (Minimum 6 znaków, w tym co najmniej 1 cyfra) jako login oraz Imię/Pseudonim, które ułatwi identyfikację i usprawni kontakt w sprawach technicznych. Dane te będą widoczne tylko dla Administratora.
 6. Zabrania się umieszczania wpisów, ofert, ogłoszeń i reklam zawierających:
  • treści niezgodne z prawem,
  • treści rasistowskie i faszystowskie,
  • treści wulgarne, zawierające słowa obraźliwe lub powszechnie uznawane za obelżywe,
  • treści propagujące przemoc,
  • treści obrażające uczucia religijne,
  • treści naruszające prawa innych osób,
  • treści łamiące ustawę o ochronie danych osobowych,
  • treści naruszające dobra osobiste,
  • oferty nielegalnych transakcji,
  • grafiki lub zdjęcia mogące godzić w estetykę odbiorców, narażających ich na nieprzyjemne doznania estetyczne, uczuciowe, religijne czy obyczajowe,
  • treści lub grafiki, do których zleceniodawca nie ma praw autorskich lub własnościowych i co do których zostały zgłoszone zastrzeżenia od firm lub osób posiadających takie prawa,
  • oferty towarów pochodzących z kradzieży lub wprowadzonych do obrotu niezgodnie z obowiązującym prawem, narkotyków i materiałów pornograficznych,
  • oferty towarów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego a także organów ludzkich lub zwierzęcych oraz produktów farmakologicznych,
  • treści o charakterze towarzyskim z podtekstem erotycznym wskazujących na zamiar ułatwienia bądź nawiązania kontaktów mających cel inny niż matrymonialny,
 7. Zabronione jest wszelkie działanie, które mogłoby szkodzić lub bezpośrednio utrudniać albo uniemożliwiać prawidłowe działanie serwisu.
Nauka Jazdy OSCAR jrwebdesign.jpg Elbląska Strona Rowerowa PAWOSS.jpg AUTO KOMIS PW OSCAR